Grootheid

Symbool voor de grootheid

Eenheid

Symbool voor de eenheid

spanning U Volt V
stroomsterkte I Ampère A
Vermogen P Watt W
energie E Joule J
tijd t seconde s
afstand s meter m
massa M kilogram kg
kracht F Newton N
arbeid W Joule J